Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

joan-the-witch
Szczęściem
Jest trzymać się za ręce idąc daleko
Szczęściem
Jest twoje niewinne spojrzenie wśród tłumu
Szczęściem
Jest pozostać sobie bliskimi jak dzieci
Szczęście, szczęście...


Szczęściem
Jest puchowa poduszka, woda w rzece przepływająca
Deszcz, który pada za firankami
Szczęściem
Jest pogodzić się przy zgaszonych światłach
Szczęście, szczęście...


Szczęściem
Jest szklanka wina z kanapką
Szczęściem
Jest zostawić Ci kartkę w szufladzie
Szczęściem
Jest śpiewać na dwa głosy, jak bardzo mi się podobasz
Szczęście, szczęście...


Słyszysz, w powietrzu już jest
Nasza miłosna piosenka
Płynąca jak szczęśliwa myśl

Czujesz, w powietrzu już jest
Najgorętszy promień słońca
Biegnący jak uśmiech szczęścia


Szczęściem
Jest wieczór z niespodzianką,
Księżyc w pełni i radio, które gra
Kartka z życzeniami pełna uczuć
Szczęściem
Jest nieoczekiwana rozmowa telefoniczna
Szczęście, szczęście...

Szczęściem
Jest plaża nocą, uderzająca fala, szczęście.
Jest ręka na sercu pełna miłości, szczęście.
Jest czekanie na świt, by zrobić to jeszcze raz, szczęście, Szczęście...

Słyszysz, w powietrzu
Już jest nasza miłosna piosenka
Płynąca jak szczęśliwa myśl

Czujesz, w powietrzu
Już jest najgorętszy promień słońca
Biegnący jak uśmiech szczęścia

Al Bano & Romina Power - Felicita
Reposted fromjustmine justmine viacharlotte99 charlotte99
joan-the-witch
8537 9b40 500
Reposted fromwyczes wyczes viaSilentForest SilentForest
0681 c533
Reposted fromdivi divi viafuckingspecial fuckingspecial

October 18 2019

joan-the-witch
4563 9f94 500
Reposted byels els

September 16 2019

joan-the-witch
8808 2bf5
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
joan-the-witch
4640 de14
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
joan-the-witch
6618 a749 500
joan-the-witch
5282 7707 500
Reposted fromthetemple thetemple viafelicka felicka
joan-the-witch

September 03 2019

joan-the-witch
Reposted fromiminlove iminlove viagreywolf greywolf
joan-the-witch
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa vianiskowo niskowo
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

joan-the-witch
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarszczowa barszczowa viafelicka felicka

August 31 2019

joan-the-witch
joan-the-witch
5523 701e 500
Giovana Medeiros
Reposted fromSzczurek Szczurek viafelicka felicka
joan-the-witch
7933 8ef3 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
joan-the-witch
joan-the-witch
5924 83e5 500
Reposted frompampunio pampunio viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 11 2019

joan-the-witch
2643 5d2b 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl